– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Undervisning i sang

Målsettingen for den individuelle sangundervisningen er å utvikle bruk av stemmen, utvikle trygge sangere, med allsidig teknikk og stor sangglede. Vi jobber med oppvarming, stemmetrening, gjennomgang av repertoar og veiledning til egenøving. Det legges opp til et allsidig og variert repertoar der du vil ha mulighet til å påvirke repertoaret.
Du trenger ikke forkunnskaper, vi starter der du er. Musikkskolelærer ved Molde kulturskole er ansvarlig for undervisningen. 

Tilbudet er gratis.