Treningsterapi

Trening kan gi deg:

  • Økt overskudd og glede
  • Dempet angst og depresjon
  • Reduksjon av stress
  • Mindre sannsynlighet for tilbakefall
  • Sosial trening

 Treningsterapi fokuserer på:

  • Fysisk utfoldelse, utholdenhet, styrke, friluftsliv, lek og samtale
  • Individuell tilpasning 
  • Kroppslige opplevelser, mestring og sosialt fellesskap

Treningsterapi er et gratis tilbud. Du kan lese mer om du ulike tilbudene over.