– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Skrivekurs

I uke 45 starter vi opp et nytt kurs i skriving på Aktivitetshuset med forfatter Endre Ruset. Dette er et tilbud for de som liker å skrive, enten de har skrevet lite eller mye. Skrivegruppa inviterer kursdeltakerne til å skrive skjønnlitterære tekster. Kurset har som mål å gi deltakerne verktøy for å uttrykke seg skjønnlitterært, skrive tekster, dele tekster, snakke om hverandre tekster, dele erfaringer om levd liv gjennom tekst. Gruppa har lav inngangsterskel for å delta. Uavhengig om du er erfaren innen å skrive, eller helt i startfasen, vil du kunne delta og føle deg inkludert i skrivegruppa. 


Høsten 2023 tilbyr vi skrivekurs på følgende datoer kl. 1530-1730 hos Molde kulturskole: 
 
tirsdag 7 november

tirsdag 14 november 
tirsdag 28 november 
tirsdag 5 desember