Aktivitetshuset – et sted å være og et sted å lære

Aktivitetshuset er et tilbud til deg som er bosatt i Molde, og som har en psykisk helse- og/eller rusutfordring.

Vi tilbyr ulike aktiviteter og sosialt samvær. Vi ønsker å være en treningsarena der du kan bruke dine ressurser og oppleve mestring.

Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og hvor mye du ønsker å bruke stedet. Vi legger til rette for at brukere av stedet kan bidra i de daglige gjøremålene sammen med de ansatte, samt i planlegging av kurs og aktiviteter. Vi lager program for vår-sommer-høst-vinter. Følg med på kalenderen og «hva skjer» – der finner du oppdatert informasjon om de ulike aktiviteter.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre for å komme hit. Du kan ta direkte kontakt på telefon eller sende epost, se kontaktinformasjon. Når du kommer hit for første gang, ønsker vi å gjøre en avtale med deg slik at du blir tatt imot av en av de ansatte.

Tilbudet er gratis, men du betaler en hyggelig pris for mat og drikke, samt en liten egenandel til turer og materialkostnader ved noen av aktivitetene. På kalenderen og «hva skjer» vil du finne kostnadene på den enkelte aktivitet.

Print Friendly, PDF & Email