Et sted å være - et sted å lære

Aktivitetshuset er et lavterskeltilbud til deg som er mellom 18 og 67 år, bosatt i Molde, og som har en psykisk helse- eller rusutfordring.

Vi er ikke et behandlingsted, men tilbyr ulike aktiviteter og sosialt samvær. Vi ønsker å være en treningsarena der du kan bruke dine ressurser og oppleve mestring.
Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og hvor mye du ønsker å bruke stedet. Vi legger til rette for at brukere av stedet kan bidra i de daglige gjøremålene sammen med de ansatte, samt i planlegging av kurs og aktiviteter.
Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre for å komme hit. Du kan ta direkte kontakt på telefon eller sende e-post til. 
Når du kommer hit for første gang, ønsker vi å gjøre en avtale med deg slik at du blir tatt imot av en av de ansatte.

Tilbudet er gratis, men du betaler en hyggelig pris for mat og drikke, samt for det materiellet du bruker til aktiviteter.

Medarbeidere

Pål Blakstad

miljøarbeider

Tlf. 971 22 499

Åshild Moen

miljøterapeut

Tlf. 902 83 472

Tove Austnes

miljøarbeider

Tlf. 469 04 480

Trude Heggem Brevik

treningsterapeut

Tlf. 414 17 384

Simon Fylling Øiamo

treningsterapeut

Tlf. 948 15 803

Gro-Anita Mundal

avdelingsleder

Tlf. 974 94 501