– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Friluftsgruppe

Dette er for deg som ønsker og være ute i friluft, bli mer fysisk aktiv, være sosial med andre som igjen kan øke dine evner til mestring av sosiale ferdigheter. Friluftslivgruppen tar sikte på gåturer i varierte omgivelser hvor vi iblant lager mat sammen ute i naturen.  Vi benytter oss ofte av bil, da vi ønsker å oppsøke varierte og ulike turmuligheter.