– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Jobbspesialist rus

Jobbspesialist rus er et samarbeid mellom NAV og ettervern rus. Du får tilpasset hjelp ut fra interessene og jobbønskene dine.

Jobbspesialisten følger deg opp i samarbeid med ettervernskonsulenten din. Målet er å hjelpe deg med å komme ut i jobb eller utdanning, og følge deg opp etter at du har startet i jobben eller begynt på utdanningen.

Du kan få hjelp til å finne en deltids- eller fulltidsjobb, eller riktig utdanning. Alt avhenger av hva du ønsker deg og motivasjonen og ferdighetene dine. 

Vi legger vekt på tilpasning og tilrettelegging. Vi blir kjent og finner løsninger som passer for deg. Hva motiverer deg, hva kan du, hva vil du lære, hvordan kan vi finne en arbeidsgiver eller utdanning som passer nettopp deg?

Hvis du ikke finner den riktige jobben eller utdanningen med en gang, eller faller ut av en jobb eller utdanning, kan jobbspesialisten hjelpe deg med å finne en annen vei inn i arbeidslivet.

Du får oppfølging av jobbspesialist rus så lenge du trenger det.

Snakk med din ettervernskonsulent for å få tilbudet.