– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Ingen flere hendelser på nåværende tidspunkt