– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

8-uker »ut av komfortsonen»