Ettervern rus

Ettervern rus er et tilbud for rusavhengige over 18 år som fullfører døgnbehandling rus (TSB) eller går i polikliniskoppfølging/annen behandling som ønsker å etablere seg i samfunn- og arbeidsliv. Ettervernkonsulentene skal bidra å hjelpe den enkelte med å mestre et liv uten avhengighet. 

For å motta tilbudet om ettervern rus må den enkelte ha bostedsadresse i Molde Kommune, og ønsker å etablere seg i samfunnet.

Ettervern rus holder til i Kirkebakken 4 i Molde, her finnes det to ettervernkonsulenter. 

I ettervern rus kan du få tilbud om:

  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til økonomi, bolig og arbeid/skole
  • Kurs i hverdagskompetanse
  • Friluftsliv og treningsterapi
  • Treffsted
  • Koble på samarbeidspartnere og ulike tilbud og aktiviteter i kommunen
Tilbudet er frivillig.  Gjerne ta kontakt med ettervernkonsulentene om du er i målgruppen, har spørsmål elle ønsker mer informasjon:
Mailadresser….