– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Legg til din overskrift her

Det finnes mange former for recovery. Målet er å finne en meningsfull hverdag og å få økt livskvaliteten. Mange mangler en tilhørighet , ved å ha en jobb å gå til kan bidra  tilhørighet i arbeids- og samfunnsliv, fylle sin hverdag med noe meningsfullt og delta i et felleskap med kollegaer.

Ettervern rus har tett samarbeid med jobbspesialist fra NAV.  Ettervernkonsulentene skal hjelpe den enkelte med råd og veiledning innen arbeidslivet, samt bistå den enkelte med å mestre å stå i jobben sin.