Ballspill

Dette er for deg som liker og vil være fysisk aktiv med andre gjennom ulike typer ballspill som badminton, basketball kanonball, volleyball, innebandy m.m. Det tas utgangspunkt i hva dere ønsker fra gang til gang, og så legges det opp et opplegg ut ifra det. Det tas sikte på å ha det moro samt oppleve glede og mestring med andre.