– for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring

Ballspill

Ballspill er for deg som liker å være aktiv sammen med andre. og vil være fysisk aktiv sammen med andre gjennom ulike typer ballspill som badminton, basketball kanonball, volleyball, innebandy m.m. Det tas utgangspunkt i hva dere ønsker fra gang til gang, og så legges det opp et opplegg ut ifra det. Det tas sikte på å ha det moro samt oppleve glede og mestring med andre.