Aktivitetsrommet

Viktig informasjon:
Aktivitetsrommet benyttes på en annen måte og på andre tidspunkt grunnet korona situasjonen. Ansatte på Aktivitetshuset vil informere dere om hvordan rommet kan benyttes.

Hvem?
Tilbudet er til personer som har en psykisk helse- og/eller rusutfordring. 

Hva?
På aktivitetsrommet kan du holde på med ulike aktiviteter som spill, forming, data, bruke massasjestol med mer. Noen dager i uken vil det være aktivitør tilstede og drive aktiviteten, andre dager kan du bruke aktivitetsrommet selv. Dette er en arena der du kan bruke dine kreative sider, samt du kan lære nye kunstformer. Vi jobber med ulike materialer og teknikker.  Forkunnskaper er ikke nødvendig. 

Hvor?
Kirkebakken 4, aktivitetsrommet i 1 etg.

Når?
Mandag: 12.30-15.00
Mandag: 17.00-18.30 
Tirsdag: 10.30-15.30
Torsdag: 12.30-15.00
Torsdag: 15.00-18.00
Fredager: 10.30-15.30

Følg med på aktivitetskalenderen, der finner du oppdatert informasjon om endringer i åpningstiden.

Pris?
Noen aktiviteter må du betale materialkostnader for. Dette vil du få opplysninger om når du starter aktiviteten.

Kontakter?
Tove Austnes, miljøarbeider i psykisk helse- og rustjenesten i Molde kommune, tlf. 469 04 480
Pål Blakstad, miljøarbeider i psykisk helse- og rustjenesten i Molde kommune, tlf. 971 22 499

Påmelding?
Påmelding er i utgangspunktet ikke nødvendig, men noen aktiviteter kan kreve påmelding (eksempel kurs i glass med mer).  Følg med på aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon. V

Print Friendly, PDF & Email